0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Invictus Gaming
FlagChina
October 12, 2019, 9:00 pm
VS
1 - 0
ahq e-Sports Club
FlagTaiwan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Invictus Gaming
FlagChina
icon-team
icon-team
ahq e-Sports Club
FlagTaiwan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top