0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
J Team
FlagTaiwan
October 12, 2019, 11:00 pm
VS
1 - 0
FunPlus Phoenix
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
J Team
FlagTaiwan
icon-team
icon-team
FunPlus Phoenix
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top