0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
GAM Esports
FlagVietnam
October 13, 2019, 12:00 am
VS
0 - 1
Splyce
FlagUnited-States-of-America
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
GAM Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Splyce
FlagUnited-States-of-America
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top