0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
FunPlus Phoenix
FlagChina
October 15, 2019, 10:00 pm
VS
1 - 0
GAM Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
FunPlus Phoenix
FlagChina
icon-team
icon-team
GAM Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top