0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Splyce
FlagUnited-States-of-America
October 15, 2019, 11:00 pm
VS
0 - 1
J Team
FlagTaiwan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Splyce
FlagUnited-States-of-America
icon-team
icon-team
J Team
FlagTaiwan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top