0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Cloud9
FlagUnited-States-of-America
October 16, 2019, 12:00 am
VS
0 - 1
Griffin
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Cloud9
FlagUnited-States-of-America
icon-team
icon-team
Griffin
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top