0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Hong Kong Attitude
FlagChina
October 16, 2019, 1:00 am
VS
0 - 1
G2 Esports
FlagSpain
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Hong Kong Attitude
FlagChina
icon-team
icon-team
G2 Esports
FlagSpain
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top