0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Vietnam
FlagVietnam
July 7, 2019, 5:00 pm
VS
4 - 0
Chinese Taipei Wildcard
FlagTaiwan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Vietnam
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Chinese Taipei Wildcard
FlagTaiwan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top