0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Chinese Taipei
FlagTaiwan
July 13, 2019, 3:00 pm
VS
4 - 2
Vietnam Wildcard
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Chinese Taipei
FlagTaiwan
icon-team
icon-team
Vietnam Wildcard
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top