0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Thailand Wildcard
FlagThailand
July 13, 2019, 5:00 pm
VS
2 - 3
Vietnam
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Thailand Wildcard
FlagThailand
icon-team
icon-team
Vietnam
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top