0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
In The Dark
FlagVietnam
May 12, 2019, 8:00 pm
VS
2 - 1
GTV
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
In The Dark
FlagVietnam
icon-team
icon-team
GTV
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top