0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
IMaster
FlagAfghanistan
May 17, 2019, 5:00 pm
VS
2 - 1
EVOS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
IMaster
FlagAfghanistan
icon-team
icon-team
EVOS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top