0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
EVOS Esports
FlagVietnam
May 18, 2019, 5:00 pm
VS
1 - 2
In The Dark
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
EVOS Esports
FlagVietnam
icon-team
icon-team
In The Dark
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top