0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
IMaster
FlagAfghanistan
May 18, 2019, 6:30 pm
VS
0 - 2
IGP Gaming
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
IMaster
FlagAfghanistan
icon-team
icon-team
IGP Gaming
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top