0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
IGP Gaming
FlagVietnam
May 19, 2019, 5:00 pm
VS
2 - 0
Money Over Baby
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
IGP Gaming
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Money Over Baby
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top