0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
GTV
FlagVietnam
May 19, 2019, 6:30 pm
VS
1 - 2
EVOS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
GTV
FlagVietnam
icon-team
icon-team
EVOS Esports
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top