0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
ONE Team
FlagChina
May 13, 2019, 1:00 pm
VS
0 - 3
MAD Team
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
ONE Team
FlagChina
icon-team
icon-team
MAD Team
FlagChina
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top