0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Liyab Esports
FlagPhilippines
November 10, 2019, 3:30 pm
VS
0 - 2
Unsold Stuff Gaming
FlagJapan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Liyab Esports
FlagPhilippines
icon-team
icon-team
Unsold Stuff Gaming
FlagJapan
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top