0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
HTVC IGP Gaming
FlagVietnam
November 11, 2019, 5:00 pm
VS
1 - 1
Team Olympus
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
HTVC IGP Gaming
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Team Olympus
FlagKorea-South
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top