0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
HTVC IGP Gaming
FlagVietnam
May 18, 2020, 7:00 pm
VS
0 - 0
FAPtv
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
HTVC IGP Gaming
FlagVietnam
icon-team
icon-team
FAPtv
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top