0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team StrongerX
FlagVietnam
November 13, 2019, 6:00 pm
VS
2 - 0
Hanzu Mythic
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
Team StrongerX
FlagVietnam
icon-team
icon-team
Hanzu Mythic
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top