0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
The ExcelsiorsX
FlagVietnam
July 17, 2019, 8:00 pm
VS
0 - 1
SaviorS Coming
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
The ExcelsiorsX
FlagVietnam
icon-team
icon-team
SaviorS Coming
FlagVietnam
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top