0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
mTw-HawK
FlagRussia
June 9, 2019, 8:00 pm
VS
1 - 0
Sonik
FlagUkraine
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
mTw-HawK
FlagRussia
icon-team
icon-team
Sonik
FlagUkraine
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top