0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
DowaQ
FlagSweden
June 9, 2019, 9:00 pm
VS
0 - 1
mTw-HawK
FlagRussia
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
PHÁT TRỰC TIẾP
SỐ LIỆU THỐNG KÊ
0RANK TOÀN CẦU
0RANK KHU VỰC
DowaQ
FlagSweden
icon-team
icon-team
mTw-HawK
FlagRussia
RANK TOÀN CẦU0
RANK KHU VỰC0
Top