MOBA
June 12, 2019

Liên Quân Mobile: Mở bán rương tướng và trang phục, sở hữu YORN và MURAD chỉ từ 15 quân huy

Mở bán Rương tướng và trang phục. Chỉ với 15 quân huy, các Kiện Tướng sẽ có cơ hội sở hữu tướng và trang phục Yorn + Murad

Khi mở Rương tướng và trang phục Yorn, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Yorn Cung thủ bóng đêm

Trang phục Yorn Đặc nhiệm S.W.A.T

Trang phục Yorn Thế tử nguyệt tộc

Tướng Yorn + combo 3 trang phục trên

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Ruby

Khi mở Rương tướng và trang phục Murad, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Trang phục Murad Thần tượng học đường

Trang phục Murad Đồ thần đao

Trang phục Murad Thợ săn tiền thưởng

Tướng Murad + combo 3 trang phục trên

Mảnh tướng

Mảnh trang phục

Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 12 - 14/06/2019