MOBA
June 13, 2019

Liên Quân Mobile: Vòng quay 12 ô - săn trang phục quý chỉ từ 8 quân huy

Sẽ có 12 ô vật phẩm trong vòng quay, mỗi lần các Kiện Tướng quay trúng một ô thì ô đó sẽ mờ đi và không thể bị quay trúng vào thêm một lần nào nữa.

Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Các vật phẩm trong vòng quay

Trang phục Ngộ Không Hoả nhãn kim tinh / Lauriel Phù thuỷ bí ngô / Mina Kẹo hay ghẹo / 50 Giấy vẽ bùa S

Trang phục Mina Kẹo hay ghẹo / 50 Giấy vẽ bùa S

Trang phục Ngộ Không Hoả nhãn kim tinh / 30 Giấy vẽ bùa S

Tướng Ngộ Không / Tướng Lauriel / Tướng Mina / 30 Giấy vẽ bùa S

5 vé quay

5 đá tiến hoá

10 mảnh tướng

10 mảnh trang phục

Thẻ giảm giá 100 quân huy

1 Vé quay

20 Giấy vẽ bùa A

10 GIấy vẽ bùa S

Giá mỗi vòng quay

Giá mỗi vòng quay sẽ tăng dần theo từng lượt quay, cụ thể như sau:

THỜI GIAN

Từ ngày 13 đến ngày 17/06/2019

LƯU Ý

Các Kiện Tướng chỉ có thể quay tối đa 12 lần

Không giới hạn số lần quay trong 1 ngày