MOBA
May 21, 2019

Vainglory cập nhật 4.3: Thay đổi cân bằng Hero và Vật phẩm

Meta 5v5

Blackclaw

 • Thời gian hồi đòn phun lửa (chưa thu phục)
  • 7 → 5
 • Xuyên giáp vật lý và kháng phép
  • 20% → 25%

Ghostwing

 • Xuyên giáp vật lý và kháng phép
  • 20% → 25%

Heroes

Baron

Chỉ số

 • Tầm đánh
  • 5.9 → 5.7

Tên Lửa Vệ Tinh (C)

 • Tầm đánh cộng thêm
  • 0/0.8/2.4  → 0.6/1.2/1.8

Blackfeather

Lưỡi Kiếm Xuyên Tim (B)

 • Thời gian tồn tại máu chắn
  • 1.2 → 2

Gwen

Chỉ số

 • Tầm đánh
  • 6.2 → 6.0

Tăng Tốc (B)

 • Hồi chiêu
  • 20/18/16/14/10 → 19/18/17/16/14

Idris

Luồn Lách (A)

 • Hồi chiêu
  • 13/12/11/10/8 → 11/10.5/10/9.5/8

Kinetic

Chỉ số

 • Tầm đánh
  • 6.1 → 6.0

Xung Điện (A)

 • Năng lượng tiêu hao
  • 25 → 20/25/30/35/40

Lướt Quán Tính (B)

 • Empowered Duration
  • 5 → 3
 • Sát thương cộng thêm
  • 40/45/50/55/60% → 30/35/40/45/50%
 • Thời gian làm chậm
  • 1.5 → 1

Koshka

Nhiệt Huyết (Nội tại)

 • Thời gian tồn tại
  • 3 → 2

Krul

Hồn Ma Công Kích (B)

 • Thời gian hồi chiêu
  • 12/12/12/12/10 → 10/10/10/10/8

Magnus

Huyền Thuật (A)

 • Phạm vi Hỏa Tiễn Phân Tán
  • 8 → 6

Ánh sáng thiên sứ (ultimate)

 • Phạm vi Hỏa Tiễn Phân Tán
  • 8 → 6

Ringo

Múa Súng (B)

 • Thời gian hồi chiêu
  • 10 → 8

Slivernail

Cắm Cọc (A)

 • Thời gian hồi chiêu
  • 8/8/8/8/8 → 8/8/8/8/7
 • Làm chậm
  • 35% → 40%

Taka

Bom Khói (B)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm
  • 1.25/1.5/1.75/2/2.5 → 1.7/1.8/1.9/2/2.5

Varya

Chỉ số

 • Tầm đánh
  • 6.2 → 6.0

Song Kích (B)

 • Thời gian hồi chiêu
  • 25/23/21/19/15 → 23/22/21/20/18
 • Thời gian tồn tại máu chắn
  • 3.5 → 2

Vox

Chỉ số

 • Tầm đánh
  • 5.6 → 5.8