Tag: Mid-Season Invitational 2020
MOBA
11/03/2020
Không chỉ riêng MSI 2020 bị thay đổi, mà các giải Mùa Hè của các khu vực cũng bị thay đổi theo.
MOBA
26/02/2020
Riot Games đang trì hoãn việc công bố tất cả thông tin cũng như kế hoạch liên quan đến 2020 Mid-Season Invitational