Tag: Rift Rivals
MOBA
11/03/2020
Không chỉ riêng MSI 2020 bị thay đổi, mà các giải Mùa Hè của các khu vực cũng bị thay đổi theo.
MOBA
08/07/2019
Rift Rivals 2019 - Đại chiến 3 cánh quân đã bước vào những trận đấu cuối cùng - trận chung kết giữa khu vực LPL và LCK.
MOBA
05/07/2019
VCS sẽ hợp sức cùng LMS để đối đầu với LCK và LPL ở Khu Vực Đại Chiến 2019
MOBA
03/07/2019
VCS sẽ hợp sức cùng LMS để đối đầu với LCK và LPL ở Khu Vực Đại Chiến 2019