Tag: Team Flassh
MOBA
12/03/2020
Optimus đang chiêu mộ các hảo thủ và thậm chí là huấn luyện viên và phân tích viên về đội tuyển mới của anh.