GameHome luyện tập và chuẩn bị cho Predator League 2019 Châu Á - Thái Bình Dương
PUBG - APAC Predator League 2019
21-02-2019